Descriere

Rezistenţă electrică utilizată pentru încălzirea apei din rezervoarele de
acumulare in lipsa unui aport solar suficient.